Všetky naše služby pre vásJednoduché účtovníctvo


Preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady
Vypracujeme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, spolu so všetkými potrebnými výkazmi
Vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Pripravíme ročnú účtovnú závierku
Poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si fyzická osoba môže alebo nemôže uplatniť


Podvojné účtovníctvo

Pretriedime a uložíme prehľadne všetky doklady
Preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady
Vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby
Vypracujeme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty spolu so všetkými potrebnými výkazmi
Pripravíme ročnú účtovnú závierku,
Vedieme evidenciu majetku
Vieme zasielať mesačne prehľad pohľadávok a záväzkov spoločnosti
Poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si právnická osoba môže alebo nemôže uplatniť
V prípade potreby vieme pripravovať pravidelné vyúčtovania a prehľady o hospodáreníť


Mzdy, personalistika

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do všetkých poisťovní,
Kompletné spracovanie miezd,
Pripravovanie pracovných zmlúv, dohôd, hmotných zodpovedností zamestnancom
Komunikácia so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom, prípadne inými inštitúciami vo veciach týkajúcich sa miezd napr. Exekútori, Okresné súdy...
Účasť a príprava doklad pre prípadné kontroly
Vypracovávanie kompletných výkazov, ročných zúčtovaní atď.Copyright ©2016 Intervia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.